Våre honorarsatser er €64,20 for én selvangivelse og deretter €32,10 for hver påfølgende.

Her er skalalen:

    • 1 eier: €64,20
    • 2 eiere: €96,30
    • 3 eiere: €128,40
    • 4 eiere: €160,50

osv

Dersom du har solgt eiendommen din uten å ha hatt kapitalgvinst og ønsker å kreve refusjon for 3% tilbakeholdelse er vårt honorar € 480,00. Ta konakt med kontoret for ytterligere informasjon.